Historja ja nykypäevä

Puulaakin grundamiskokkoukses 5. päev maaliskuut 1993 Kai Saarnijoki sanos, ett hän o nyk krundan oma afääri, tämse yritykse. Ajatuksent tämä sortim bisnes tais harotta vähä sinn ja tänn, mutt kova hinku vallotta mailm ja tehd jottalai it ol kova.

Rauman Tehopakkaus Oy y-tunnushirtorja sai alkus 26. päev maaliskuut 1993, juur keskells stää aikka ko valtkunna huushollim bito ol iha riipi raapi. Huanost ajast hualimatt yritykse matk alko hyvi. Ensmäisen dilikaoden dulos ol 13 markka ja 81 penni voitom bualell. Mittälai osinkoi ei tasittu.

Oikjastas puulaak alott toimintas Jokimylly Oy –nimisen ja sill nimells se sitt tunnetti vuade 1996 syksyhys saakk. Jo kahde ensmäise vuade aikank käve kummingi selväks, ett yritykse nimi ei iha rookank kohdalles. Vähimä räkningi jälkke joka toinen gundi tiadustel, ett” ”misä se teijä myllyn o ja kosk passais tull jaohama nisu”? Ja Jokimyllyllk ko ei ollu mittän dekemist mylly sem baremin ko joengan gans.

Nimevahetukse yhteydes ol tarppelist saad yrityksell nimi, kon dois framill se, ett mitälai me oli fundeeran ruvet myymä: paketei, eri sorttist looda ja pakkauksi. Mone nimiehdotukse ja –ajatukse jälkke vastaus Jokimylly uudeks nimeks leiskatt mnuu miälehen niingon duaksaus ja iha viäres. Näättäk siink ko mnää istuskli suvisellp puistom bengillp piänell paussill, mnää ”huamatte” omam biilin ja sillo mnää äkkäsi: Piilin gyljes seisos isoillp pukstaaveill edelise omistaja nimi Tehofiltter. Siit vaa sana filtter pois ja pakkaus tilall, ni siins se ol: Tehopakkaus.

Vuasitte jälkke nimi Tehopakkaus om bitänt träkkis vaikk toimenguva o muuttun. Passaki sanno, ett meijä ”valikoimisan” o nykysi sama määr eringaltast tavara ko meijän davarantoimittajillan yhtesse! Kat vaikk tuoteryhmät/toimittajat.

Tehopakkaus on dänä päevänäkki itsenäine mistän getjuist riippumaton perhepuulaak. Täll haava vakituisest Tehopakkaukses on döis viis ihmist, ja heist yks ei ols sama sukku, mutt muuto hän o vaa sopevaisest tyähull.

Tehopakkaus on doimin vuadest 2009 Kairakadult hommatus omas kiinteistössäs. Täll haava yrityksen gäytös om buadim bual ja varasto yhte räknättynäs ungefäär 1.000 neliömeetteri. Pytingi ymbrill o se verra viäl tontti, ett puulaakki passa kasotta ja ottaf framootti vuaskymniks ettippäi.

Snää olet tervtullu asjoittema meillt tleemall iham baikam bäällt taikk ottama meihi yhteytt jolla muullk konstill. Josas oles sitt ammatt-, tukku- taikk vähittäisasiakas, ni snuull on drahteerattunas samat tavara ja sama pasning.

Myymälähakemiste lisseks met toimitan dilatui tuattei joka päev omillf fyäräyspeleill ungefäär sadan gilomeetterim bäähä Raumalt. Tambren gulmill met tee reisu melkke joka viikk, eik Helsingikä ol meills sunkka viaras paikk. Turus tlee kans käydyks usse ja oikke seivakkast sekin käy ett me lähden dervettämä meijä hyvi ystviän Porim buales. Lisseks met tiätystengin doimita frahti ymbärs koko Suami.

Tehottomuus on dörssämist!

 

(Raumangiälellk käändän: Hannu Heino)